lĩnh vực xây lắp hệ thống điện

Trung tâm điện Ban Mai là một nhà thầu chuyên cung cấp, thi công xây lắp đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, chiếu sáng đô thị, hệ thống máy phát điện, cầu thang máy, các công trinh công nghiệp ….