tủ điện

Công ty Ban mai là nhà sản xuất các loại tủ điện phân phối, điều khiển, trạm Kios, tù hòa đồng bộ, ATS, vỏ chống ồn máy phát điện, thang máng cáp … Đạt theo tiêu chuẩn IEC, TCVN. Chúng tôi thiết kế, cung cấp lắp đặt các hệ thống phân phối tủ điện, hệ thống hòa đồng bộ máy phát, tiêu âm chống ồn.